Scintigrafia transportorilor de dopamină (DaTSCAN)

Desfăşurarea examinării

Intr-o discuţie amănunţită discutaţi cu unul dintre medicii noştri acuzele dvs., examinările şi tratamentele efectuate până acum precum şi desfăşurarea examinării planificate.

Pentru a proteja tiroida de o încărcare de prisos, primiţi chiar de la început 40 picături de irenat®. Apoi vi se injectează în vena braţului o doză de substanţă radioactivă. Nu se cunosc reacţii alergice la substanţa utilizată. Iradierea este mai redusă decât în cazul unei tomografii computerizate. Substanţa se acumulează pe parcursul a 3 ore în regiunile cerebrale centrale, în aşa-numiţii ganglioni bazali.

In timpul acţiunii medicamentului puteţi părăsi cabinetul. Puteţi să mâncaţi sau să beţi liniştit/ă.

Inregistrările se efectuează în poziţie culcată. Inregistrările au loc cu ajutorul unei camere mari, a aşa-numitei camere gama, care timp de circa 45 minute se roteşte încet în jurul capului dvs. In cazul acestui aparat nu este vorba despre un tub închis. Are deschidere spre părţile laterale şi nu face zgomot. De aceea, înregistrările sunt de regulă bine tolerate şi în cazul fricii de spaţii închise. Pe parcursul întregii examinări veţi fi asistat/ă de una dintre asistentele noastre de tehnică medicală care se află permanent în apropiere.

Evaluarea înregistrărilor necesită ceva timp, deoarece este necesar un procedeu de calcul laborios. Imaginile realizate se tipăresc pe hârtie şi se trimit medicului curant spre evaluare.

Intr-o discuţie finală, medicul care se ocupă de dvs. va discuta rezultatul cu dvs. De regulă primiţi imediat scrisoarea medicală precum şi înregistrările efectuate.

Important

Medicamentul radioactiv se comandă pentru fiecare pacient în parte (costuri de circa 900 €) şi nu este depozitabil. De aceea, respectarea programării este neapărat necesară.

Administrarea medicamentelor care conţin ca substanţă activă bupropion, metilfenidat şi sertralin trebuie întreruptă înaintea examinării. Vă rugăm să ne sunaţi referitor la durata întreruperii.

Vă rugăm să aduceţi o listă cu medicamentele dvs.

Dacă s-a efectuat deja o tomografie de rezonanţă magnetică nucleară (RMN) a capului, vă rugăm să aduceţi imaginile, respectiv rezultatul.

Dacă mai aveţi întrebări, puteţi să ne sunaţi cu plăcere.