Echipa de asistente medicale de tehnică radiologică

Echipa de asistente medicale de tehnică radiologică răspunde de toate procedurile din jurul şi de la nivelul camerelor.